Svatební oznámení, svatební přání, pozvánky
Svatební přání přímo od výrobce www.oznameni.com / kontakt

Nová položka v košíku, Košík, Svatební oznámení, svatební přání, pozvánky

... INFO / obálky ke svatebním oznámení ZDARMA!
Nová položka v košíku / Košík / úvodní strana

Nová položka v košíku

Oznámení K087

min. 30ks
ks
ks

Svatba

Nevěsta

Ženich

 

Požaduji korekturu

Text 01

Oznamují, že budou (byli oddáni) dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 02

Oznamují, že budou oddáni . . . Svatební obřad se koná v . . . hodin na . . . v . . .

Text 03

Oznamují svůj sňatek, který se koná dne . . .

Text 04

Oznamují den svatby . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 05

Oznamují, že na společnou jízdu životem vyrazí
dne . . .

Text 06

Oznamují, že dne . . . uzavřeli manželství.

Text 07

Oznamují, že se dne . . . stanou manžely. Svatební obřad se uskuteční . . .

Text 08

Oznamují, že stanou na svatebním koberci dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 09

Oznamují, že dne . . . v . . . hodin . . . si slíbí lásku, úctu a věrnost na . . . v . . .

Text 10

Oznamují den svatby . . . v . . . hodin na . . . v . . . Všem, kteří na nás budou tu chvíli myslet, předem děkujeme.

Text 11

Oznamují svůj úmysl vstoupit do stavu manželského. Toto rozhodnutí bude potvrzeno dne . . . na . . . v . . .

Text 12

Oznamují, že svoji dosavadní činnost zlegalizují dne . . .

Text 13

Oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu : " Budeme se brát" dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 14

Oznamují, že nechtějí žít bez sebe, stanou se z nich manželé dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 15

Oznamují, že neřídíce se radami zkušenějších přátel stanou dne . . . na svatebním koberci obřadní síně . . . v . . .
Odhodláni ke všemu řeknou pravděpodobně "ano".

Text 16

Oznamují, že jim končí vznešené „Já“ a začíná prosté, ale o to krásnější „My“ dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 17

Oznamují, že jim končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“ dne . . .

Text 18

Oznamují, že již nevydrželi ty neustálé dotazy
a konečně do toho po těch letech prásknou.
Těšíme se na Vás na . . . ve . . . dne . . .

Text 19

Oznamují, že si prstýnky zlaté a první polibek manželský vymění dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 20

Oznamují všem svým přátelům a známým, že dne . . . nám zazní svatební zvony.

Text 21

Oznamují, že volnost svou za manželské pouto vymění dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 22

Oznamují, že . . . bude jejich dnem svatebním. Oddáni budou v . . . hodin na . . . v . . .

Text 23

Oznamují, že stav svobodný za manželský vymění dne . . . v . . .

Text 24

Oznamují, že neuposlechli rad zkušených a dne . . . vymění růžovou svobodu za zlatá pouta manželství.

Text 25

Oznamují, že spojí své životní cesty v jednu jedinou dne . . . na . . . v . . .

Text 26

Oznamují, že společným jménem ( příjmením ) pro život se spojí dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 27

Oznamujeme, že dne . . . v . . . hodin pro nás končí prosté „Já“ a začíná krásné „My“.

Text 28

Oznamujeme všem svým přátelům a známým, že nám budou znít svatební zvony dne . . . na . . . v . . .

Text 29

Prstýnek a polibek si vyměníme dne . . .

Text 30

Prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme dne . . . na . . . v . . .

Text 31

Příbuzným a známým svým, tajemství své prozradím, že dne . . . v . . . hodin bude našim dnem svatebním.

Text 32

Přízni své a známým svým, tajemství své prozradím, že dne . . . bude našim dnem svatebním.

Text 33

Pustili uzdu své fantazii
a sen svůj před Vašimi zraky stvrdí
dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 34

Rádi bychom Vám oznámili,
že jsme se rozhodli nadále kráčet
společným životem.
"Ano" si řekneme dne . . .

Text 35

Rozhoupej zvony nad námi, řekni všem, co nemohou spát, že my dva, Jana a Jan, se budeme dne . . . na . . . v . . . brát.

Text 36

si dovolují oznámit, že jejich společné „ano“ zazní dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 37

si dovolují oznámit, že budou oddáni dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 39

si dovolují oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 40

si dovolují oznámit, že na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin bude našemu rozhodnutí uzavřít manželství požehnáno.

Text 41

si řeknou své "Ano" dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 42

si dovolují oznámit všem svým příbuzným, přátelům a dobrým známým, že byli oddáni dne . . .

Text 43

se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne . .

Text 44

se podepíší společným jménem dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 45

se vezmou za ruce a oznámí všem, jimž není známo, že půjdou spolu říci Ano. . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 46

Slůvko "Ano" vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem potvrdíme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 47

Sobota . . . je jen všední den, který však splní náš společný sen, v . . . hodin držte chvíli pěsti a přejte nám dvěma aspoň kousek štěstí, neboť naše ano zazní právě v tuto chvíli na . . . v . . .

Text 48

Spojí své životní cesty v cestu společnou dne . . .

Text 49

Společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen, to vše se splní v tento den . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 50

Svobodu jsme již vyzkoušeli, manželství ještě neznáme, sňatek uzavřít hodláme dne . . . na . . . v . . .

Text 51

Svět má tisíc krásných podob
a my jsme se je rozhodli sledovat
jedním pohledem.
Proto dne . . . v . . . hodin spojíme na . . . v . . .
naše kroky životem.

Text 52

Vědět vše napřed dobré není, proto promiňte nám toto překvapení, že . . . se budeme brát.

Text 53

Ztratili jsme hlavu,
a proto slyšte radostnou novinu:
"Budeme se brát".
Kdo nevěří, ať na . . . dne . . . běží.

Text 54

. . . a bude nejlépe, když všem řekneme, . . . a co? No, že se vezmeme . . . a kdy? V sobotu. . . . v . . . hodin
na . . . v . . .

Text 55

Dáváme na vědomí všem svým přátelům a známým, že nám . . . budou znít svatební zvony v . . .

Text 56

Do společného života zasněně vyplujeme,
"Šťastnou plavbu" nám popřát můžete dne . . . v . . . hodin
na . . . v . . .

Text 57

Dovolte nám to překvapení, oznámit vám,
že náš sen o společné plavbě životem bude konečně zpečetěn.
Společně teď budeme plout, kéž šťastný vítr nám bude dout.
Na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin.

Text 58

I přes domluvy a rady starších se rozhodli dne . . . vyměnit výhody stavu svobodného za radosti života manželského.

Text 59

Našli jsme se, seznámili, zamilovali.
A nyní Vám s radostí oznamujeme,
že svou lásku proměníme v manželství
dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Text 60

Něco se šeptalo, teď je to pravda, že dne . . . se staneme manžely na . . . v . . .

Motto 01

Život přeci není nic jiného,
než řetěz hloupých nápadů.
A jak je někdy krásné
je uskutečnit . . .
B. Hrabal

Motto 02

Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí pro dva,
kteří si porozumí.

Motto 03

. . . a motto, ať nám napíše sám život . . .

Motto 04

Ach má lásko sladká,
jak mám Ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká
a já nemám nic.
Já nemám víc než Tebe,
můj dech jenom Tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe
. . . Tak pojď lásko má.

Motto 05

. . . a kroužek na Tvém prstě
je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
Seifert

Motto 06

. . . a slibuji, že Ti zachovám
lásku, úctu a věrnost . . .

Motto 07

. . . a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých . . .

Motto 08

Abys byl milován, miluj!
Martialis

Motto 09

Abys plně vychutnal štěstí,
musíš mít někoho,
s kým se o ně rozdělíš.

Motto 10

A na konec Ti celý svět,
se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat, kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.

Motto 11

Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím . . .

Motto 12

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač, drahá, jen tiše řekni:
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

Motto 13

Až tiché "ANO" ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř, že láska má Ti navždy zůstane,
jen s Tebou chci stále žít . . .

Motto 14

Až v tichém chrámu před oltářem
se naše ruce spojí,
loučit se budem se svobodou
a matičkou svoji.

Motto 15

Až zazní "ANO" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

Motto 16

Až závoj budu zvedat
a polibkem zpečetíme své "Ano"
neplač drahá, jen tiše pověz:
"Co jsme si přáli, se dnes stalo".

Motto 17

Beru si lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co dnes Ti daruji.

Motto 18

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi.
A tak Tě i miluji.
R. Rolland

Motto 19

Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném . . .
Maurois

Motto 20

Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním . . .
G. de Bornei

Motto 21

Až když jsme potkali lásku,
víme, co nám v životě chybělo.
John Ruskin

Motto 22

Bez úcty nemůže být láska a bez lásky šťastné manželství.

Motto 23

Bude to boj, ale krásný!

Motto 24

Cestičkou schůdnou i trnitou, životem půjdeme spolu,
láska ta bude nám oporou v starostech, štěstí i bolu.

Motto 25

Člověk miluje, protože miluje.
Není k tomu žádný důvod.
Paulo Coelho

Motto 26

Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci:
že je opilý a že je zamilovaný.
Anton Olmstead Myrer

Motto 27

Dávám Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji.
Nikdy nevezmu zpátky, co Ti dnes slibuji.

Motto 28

Dávám Ti srdce a čistou lásku,
Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já.
Společně půjdem životní stezkou,
Ty budeš můj, já budu Tvá.

Motto 29

Dobré i zlé, co život dá nám, chci s Tebou snášet.

Motto 30

Dva je víc než jeden…

Motto 31

Dávat znamená dostávat.
Takový je zákon Lásky.
Gerald G. Jampolsky

Motto 32

Důvěra a láska musí chodit pospolu.
Božena Němcová

Motto 33

Díky Tobě vím, že láska není jen prázdné slovo.

Motto 34

Hledání v srdci nejen začíná,
ale také tam končí.
Paul Brunton

Motto 35

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

Motto 36

Hlavní je milovat a neptat se proč…

Motto 37

Chceš-li být milován, miluj.
Lucius Annaeus Seneca

Motto 38

Chceme dál společně žít, milovat se a ctít...

Motto 39

Chtěla jsem si sem dát to od Huga
"Jdi s tím, kdo tě má rád"
a víte, co mi na to ten blbeček řekl?
Že prej by se musel uběhat...

Motto 40

Jdi s tím, kdo tě má rád
V. Hugo

Motto 41

Jsi mou nadějí i touhou,
mou láskou i silou,
jsi mi vším.
Tento den, celý život.

Motto 42

Jsi to, co jsi a tak Tě i miluji.
Romain Rolland

Motto 43

Je mnoho důvodů, pro které se milujeme.
Alfréd Binet

Motto 44

Jsi. A to je štěstí.

Motto 45

Jen tehdy milujeme doopravdy,
když milujeme bez příčiny.
A. France

Motto 46

Jenom život, který žijeme pro druhého, stojí za to.
Albert Einstein

Motto 47

Kdo miluje, není už sám.
Jakub Deml

Motto 48

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.
Alfred Tennyson

Motto 49

Když ji miluješ, není co řešit.

Motto 50

Konec snění, začíná život.
J. W. Goethe

Motto 51

Končí již krásné a vznešené „Já“,
začíná prosté, ale o to krásnější „My“.

Motto 52

K tomu, aby člověk dobře viděl,
nestačí mít otevřené jen oči.
K tomu je třeba otevřít i srdce.
Paul Cézanne

Motto 53

Kdo se bojí, nesmí do lesa.
České přísloví

Motto 54

Když se kára a bůvol shodnou,
nezáleží na tom, jaká je cesta.
Indické přísloví

Motto 55

Láska není jenom brát, ale i dávat.

Motto 56

Láska je jako prsten a prsten nemá konce.

Motto 57

Láska je nejkrásnější cesta od srdce k srdci: přímá linie.
A. F. Bebel

Motto 58

Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.
Antoine de Saint – Exupéry

Motto 59

Láska. Je to něco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

Motto 60

Láska i hory přenáší...

Motto 61

Láska je dočasné pominutí mysli,
které se léčí manželstvím.
Ambrose Bierce

Motto 62

Máme se rádi, a to vy víte, že nezklamem, to teprv uvidíte.

Motto 63

Máme se rádi, tak se prostě bereme.

Motto 64

Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon

Motto 65

Milovat a milován býti je největším štěstím na světě.
Goethe

Motto 66

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život.
John Lennon

Motto 67

My nemusíme. Chceme.

Motto 68

Slunce ať svítí, kde jsme my.

Motto 69

Tak dlouho jsme se hledali, až jsme na sebe zbyli! :)

Motto 70

Už je to tak, musíme se brát. Protože se hrozně milujeme :)

Motto 71

Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Zavřít menu